Werkwijze

In ons eerste oriënterende gesprek gaan we kijken welke hulpvraag er ligt.

Coaching:

Dat kan op individueel niveau liggen en waarin je graag op weg geholpen wil worden (coaching). Je vult dan ook een intake formulier in zodat we met elkaar vastleggen waar we onze energie op richten.

Het kan voorkomen dat er een vraag komt vanuit een organisatie omdat er op groepsniveau een hulpvraag ligt om effectiever te worden met elkaar door beter samen te werken door een betere afstemming op elkaar (groepscoaching).

Advies & analyse:

Ook kan er een vraagstuk liggen waarin een analyse gemaakt moet worden van een bestaande samenwerking binnen een organisatie. We stellen samen een contract op waarin ik samen met de opdrachtgever kom tot concrete resultaatgerichte afspraken met elkaar.

Interim management:

Wanneer er sprake is van inzet van interim management bespreek ik uitvoerig met de opdrachtgever welke taken waargenomen dienen te worden en welke rol van mij gevraagd wordt binnen de organisatie. Ook hierin werk ik steeds met een vooropgesteld contract waarin de afspraken concreet en resultaatgericht beschreven staan.

Inspireren en presenteren:

Ik geef inspirerende voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van de ontwikkeling van Integrale Kind Centra. Dit kan zijn op landelijke conferenties, maar kan evenzo zijn om een bestuur of team van professionals te inspireren en zonodig te begeleiden in de weg naar het Integraal werken.